مراحل خرید کالا

 • خیلی ساده و راحت محصول مورد نظرتان را انتخاب کنید .
 • می توانید توسط جستجو کردن به انتخاب بپردازید.
 • برای ادامه شماره موبایل خود را وارد کنید یک کد برای شما پیامک می شود که باید ان را وارد کنید.
 • شما می توانید تعداد کالا را افزایش یا کاهش دهید .همچنین امکان حذف کالا از سبد وجود دارد .
 • آدرس تحویل سفارش خود را انتخاب نمایید.امکان تغییر یا ویرایش ادرس در این مرحله وجود دارد .
 • همچنین آدرس و مشخصات تحویل گیرنده قابل تغییر است
 • برای تکمیل خرید خود شیوه ارسال وبازه زمانی سفارش خود را انتخاب کنید.
 • هزینه ارسال سفارشات 40 هزار تومان می باشد و همه سفارشات با تیپاکس ارسال خواهد شد در صورتی که تیپاکس شهر مورد نظر را پشتیبانی ننماید با پست پیشتاز ارسال خواهد شد .
 • در آخرین مرحله می توانید شیوه پرداخت سفارش خود را انتخاب کنید
 • سفارش شما با موفقیت ثبت شد، سیستم به شما یک کد پیگیری با محتویات فاکتور نمایش میدهد.

مراحل خرید کالا

 • خیلی ساده و راحت محصول مورد نظرتان را انتخاب کنید .
 • می توانید توسط جستجو کردن به انتخاب بپردازید.
 • برای ادامه شماره موبایل خود را وارد کنید یک کد برای شما پیامک می شود که باید ان را وارد کنید.
 • شما می توانید تعداد کالا را افزایش یا کاهش دهید .همچنین امکان حذف کالا از سبد وجود دارد .
 • آدرس تحویل سفارش خود را انتخاب نمایید.امکان تغییر یا ویرایش ادرس در این مرحله وجود دارد .
 • همچنین آدرس و مشخصات تحویل گیرنده قابل تغییر است
 • برای تکمیل خرید خود شیوه ارسال وبازه زمانی سفارش خود را انتخاب کنید.
 • هزینه ارسال سفارشات 40 هزار تومان می باشد و همه سفارشات با تیپاکس ارسال خواهد شد در صورتی که تیپاکس شهر مورد نظر را پشتیبانی ننماید با پست پیشتاز ارسال خواهد شد .
 • در آخرین مرحله می توانید شیوه پرداخت سفارش خود را انتخاب کنید
 • سفارش شما با موفقیت ثبت شد، سیستم به شما یک کد پیگیری با محتویات فاکتور نمایش میدهد.
محصولات پیشنهادی
اوت لت